logo


Darcom krvi sa môže stať každý kto:

- má vek od 18 do 60 rokov
- váži viac ako 50 kg
- nemal 2 týždne hnačky ani horúčky
- je aspoň 3 týždne po doužívaní antibiotík
- je aspoň 48 hodín po očkovaní
- počas posledných 6 mesiacov nebol operovaný, tetovaný a nepodstúpil akupunktúru, či piercing
- nemá v čase odberu prejavy alergie a nie je na ňu liečen
- neprekonal infekčnú žltačku typu B a C a nie je jej nosičom
- nie je nosičom HIV a nemal kontakt s HIV pozitívnou osobou
- nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových látok

Ženy môžu darovať krv až po skončení menštruácie a najskôr 6 mesiacov po pôrode, ukončení tehotenstva alebo dojčenia.