logo

Kto môže darovať krv

Darcom krvi sa môže stať každý kto:

  • má vek od 18 do 60 rokov
  • váži viac ako 50 kg
  • nemal 2 týždne hnačky ani horúčky
  • je aspoň 3 týždne po doužívaní antibiotík
  • je aspoň 48 hodín po očkovaní
  • počas posledných 6 mesiacov nebol operovaný, tetovaný a nepodstúpil akupunktúru, či piercing
  • nemá v čase odberu prejavy alergie a nie je na ňu liečený
  • neprekonal infekčnú žltačku typu B a C a nie je jej nosičom
  • nie je nosičom HIV a nemal kontakt s HIV pozitívnou osobou
  • nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových látok

Ženy môžu darovať krv až po skončení menštruácie a najskôr 6 mesiacov po pôrode, ukončení tehotenstva alebo dojčenia.